תנאי העסקה וזכויות עובדים זרים

בחוק מצוינים דיני עבודה, החלים על כל העובדים במדינת ישראל, לרבות עובדים זרים.
כאשר יש הפרה של זכויות העובדים, היא נחשבת לעבירה על החוק ובהתאם לכך, המעסיק צפוי לעונשים וקנסות. במאמר זה, ננסה לפרט על דיני עבודה וזכויות של עובדים זרים במדינה.

למעשה, קיים חוק עובדים זרים, שעל פי דבריו, העובד הזר אינו נחשב לאזרח ישראל (שכן אינו מחזיק באזרחות ישראלית ואינו תושב ישראל)
והוא נמצא במדינה לשתי מטרות: השגת פרנסה ועבודה.

מהם תנאי העסקה של עובדים זרים?

במידה ומעסיק ישראלי מחזיק עובדים זרים בתחומים שונים כגון, חקלאות, סיעוד, ניקיון ובנייה,
עליו להכיר את תנאי העסקה שלהם ולבדוק שהוא אכן עומד בדרישות החוק הכוללות:

שימוש בהיתר עבודה – צריך להיות היתר עבודה לכל עובד זר המועסק על ידי חברה או אדם פרטי. היתר זה מתקבל ממשרד התמ”ת.

אספקת אשרת עבודה – על המעסיק לפנות למשרד הפנים ולספק אשרת עבודה לכלל העובדים הזרים שהוא מעסיק.

אישור רפואי – על המעסיק להציג אישור רפואי מטעם מדינתו של העובד הזר, שמוכר על ידי משרד הבריאות בארץ.
על פי האישור, העובד אכן עבר את כל הבדיקות הרפואיות והוא אינו חולה או נשא של מחלות שונות (בהן איידס, צהבת וכו’).

זכויות עובדים זרים

גם לעובדים זרים, יש זכויות שמעוגנות בחוקי דיני עבודה וחוק עובדים זרים. הזכויות כוללות:

זכאות לדמי חופשה, מחלות וחג

חוזה עבודה רשמי – על המעסיק לספק לעובד הזר, חוזה עבודה שמפרט את כל התנאים להעסקתו.
החוזה יכלול את תיאור התפקיד, מועד תחילת העבודה, שכר, ציון ימי חופשה מחלה וחג, ביטוח רפואי ועוד. החוזה יתורגם לשפתו של העובד הזר.

ביטוח רפואי – על המעסיק לשלם את דמי הביטוח הרפואי לכל עובד זר שהוא מעסיק.

מגורים – על המעסיק לתת לעובדים הזרים, מקום הולם למגורים. מדובר על מקום בו יוכלו לשהות, כאשר הם מסיימים את העבודה.
על המעסיק לדאוג למקום כזה, כמה שיותר מהר ועד שבעה ימים מיום ההעסקה בפועל.

פיצויי פיטורין – במידה והמעסיק מחליט לפטר את העובד, עליו לתת לו הודעה מוקדמת מראש.
|כמובן שבהתאם לחוק, עליו לשלם לו פיצויי פיטורין, כאשר תקופת ההעסקה שלו הסתיימה או כאשר פוטר.

איך להגן על הזכויות של העובדים הזרים?

אמנם עובדים זרים אינם אזרחי ישראל, אך בחוק יש הגנה מפני פיטורים, הלנת שכר וכמו כן על כל זכויות העובדים הזרים שנמנו לעיל.
כאשר מדובר על החוק, העובדים הזרים אינם שונים מאזרחים ישראל או נחותים מהם.
לצערנו, אנו שומעים המון מקרים של הפרת זכויות של עובדים זרים.
מקרים אלו כוללים אי העברת משכורת בזמן, אי מתן הודעה מוקדמת על פיטורים, מניעת ממימוש של חופשות ועוד.
כאן זה המקום להגיד שבמידה ואתם יודעים על הפרת של זכויות כאלה או שאתם בעצמכם עובדים זרים, תוכלו לפנות לייעוץ משפטי בנושא אצל עו”ד דיני עבודה המתמחה בזכויות עובדים זרים. שיהיה בהצלחה!