העובדים זרים אך זכויותיהם חוקיות

יש לכם עסק ואתם מעסיקים עובדים זרים? אתם אנשים פרטיים ומעסיקים עובדים זרים בבית?
שימו לב שאתם נותנים לעובדים הזרים את כל מה שמגיע להם על פי חוק עובדים זרים במדינת ישראל.
אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לסקירה בנושא.

בשנים האחרונות, יש גל תביעות שפוקד המון מעסיקים של עובדים זרים. התביעות מוגשות מטעם העובדים הזרים וזאת בגלל אי מתן הזכויות המגיעות להם. חשוב לציין שאמנם מדובר על עובדים זרים, אך מבחינת החוק ובהתאם לדיני עבודה, הם זכאים למלוא הזכויות וזה לא חשוב אם הם עובדים בטיפול בקשישים או עובדים בחקלאות, בנייה או בכל תחום אחר. מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה במידה ואתם מעסיקים עובדים זרים ולא מודעים לזכויות המגיעות להם וזאת על מנת להימנע מתביעות עתידיות.

מהן הזכויות המגיעות לעובדים זרים?

חוק שכר מינימום – עובדים זרים יקבלו שכר שאינו נמוך מהשכר המינימאלי הקבוע בחוק. על פי החוק, המעסיק יכול להוריד מהשכר תשלומים בגין השתתפות בביטוח רפואי, שכר דירה והוצאות נוספות הקבועות בחוק.

מנוחה שבועית – מדובר על 25 שעות ברציפות. על פי דברי החוק, אין להמיר את שעות המנוחה בתשלום שכר. 

דמי מחלה וימי מחלה – בהתאם לחוק דמי מחלה הנהוג במדינת ישראל, עובדים זרים יהיו זכאים לקבל יום מחלה וחצי, על כל חודש שעבדו. ניתן לצבור עד תשעים ימי מחלה. תשלום על ימי מחלה יעשה בהתאם לאישור מחלה מהרופא ועל פי החישוב הבא: יום מחלה ראשון ללא תשלום,
יום מחלה שני ושלישי, תשלום של 50 אחוז מהשכר היומי ויום מחלה רביעי והלאה, תשלום מלא.

חופשה שנתית – עובדים זרים זכאים לימי חופשה. מי שאמון על הטיפול בימי החופשה וכמו כן על המועדים שלהם הוא המעסיק. כמובן עליו גם להתחשב ברצון העובדים.

תשלום דמי הבראה – עובדים זרים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות אצל המעסיק, יהיו זכאים לקבל דמי הבראה. החישוב יבוצע כך: שנת וותק אחת תזכה ב-5 ימי הבראה, שנתיים עד שלוש שנים יזכו ב-6 ימי הבראה, ארבע עד עשר שנים יזכו ב-7 ימי הבראה וכו’. גובה דמי הבראה משתנה מפעם לפעם ויש להתעדכן לגבי גובה התשלום הנוכחי.

ביטוח רפואי לעובד זר – המעסיק מחויב לבטח את העובדים בביטוח רפואי, החל מיום העבודה הראשון.

ביטוח לאומי לעובד זר – על פי החוק, המעסיק נדרש לפתוח תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי. עליו לשלם את הניכויים, כאשר גובה התשלום הוא לפי חישוב של 2 אחוזים מהשכר החודשי של העובד. 

הודעה מוקדמת על סיום עבודה – הפסקת עבודה יכולה להיות מצד המעסיק או מצד העובד. יש לתת ימי הודעה מראש וכמו כן נדרשת גם הודעה בכתב על הפסקת עבודה. 

פנסיה לעובדים זרים – החל משנת 2008 ובהתאם להנחיות משרד התמ”ת, כל מי שמעסיק עובדים זרים, צריך להפריש תשלומים לפנסיה ופיצויים. חובת ההפרשה תהיה לאחר שהעובדים הזרים השלימו 6 חודשי עבודה מלאים.

פיצויי פיטורין – כל עובד שהשלים לפחות שנת עבודה אחת אצל המעסיק, זכאי לקבל תשלום פיצויי פיטורין. התשלום יחושב לפי שכר חודש אחד, עבור כל שנת עבודה אצל אותו המעסיק.