האם טיפולי שיניים נכללים בביטוח עובדים זרים?

ביטוח שיניים פרטי

מהו הכיסוי הרפואי אותו מקבל העובד הזר? על מי חלה חובת התשלום עבור הביטוח? ואם ניתן לבטח בכל חברת ביטוח ?

על פי החוק בישראל, כל המעסיק עובדים זרים מחויב לרכוש עבורם ביטוח בריאות פרטי, וזאת בשל העובדה כי הם אינם זכאים לביטוח בריאות ממלכתי כמו כל אזרח ישראלי. צו ביטוח רפואי לעובדים זרים, מגדיר את היקף סל הביטוח והשירותים הרפואיים, אשר יינתנו לעובד זר והוא דומה בתכולתו לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי שמקבלים אזרחי מדינת ישראל. מעסיק אשר לא ימלא את עיקרי הצו, מבצע עבירה פלילית וייענש בהתאם לעונשים הקבועים בחוק.

הכיסויים הביטוחיים במסגרת פוליסות הביטוח כוללים את המרכיבים העיקריים הבאים:

 • בדיקות שונות אצל רופא או צוות רפואי מתאים.
 • טיפולי חירום בחדר מיון- עפ"י הגדרות בסל הבריאות או באישור רופא או ממד"א.
 • בדיקות ע"י רופאים מומחים.
 • ביצוע בדיקות הדמיה שונות.
 • ניתוחים שונים.
 • מימון אשפוז בבית חולים וכן הוצאות נלוות לאשפוז.
 • ביצוע בדיקות מעבדה שונות.
 • רכישת תרופות.
 • כיסוי בהריון-לאחר תקופת אכשרה של 9 חודשים.
 • גיבוס וחבישה לאחר פציעות.
 • מימון הטסת גופת עובד זר לארץ מוצאו במקרה מוות.
 • ישנן פוליסות המעניקות כיסוי למימון הטסת העובד אם אינו כשיר לעבוד במשך כמה חודשים.

**** האם ביטוח רפואי לעובדים זרים מכסה טיפולי שיניים? ביטוח רפואי בסיסי לעובדים זרים מכסה טיפולי עזרה ראשונה בלבד. בכל מקום. גם אם תזדקקו במצב חירום.

מה אינו כלול בביטוח?

הביטוח אינו כולל כיסוי תאונות דרכים(ישנו כיסוי בחוק הממשלתי), תאונות עבודה(ישנו כיסוי בביטוח לאומי), בעיות פוריות ואין אונות, טיפולים שונים שאינם הכרחיים, טיפול סיעודי, מחלות קיימות מהעבר, לידה(חלק מהפוליסות). 

חשיבות הביטוח לעובד זר:

מלבד העובדה שזו דרישת המחוקק. עובד זר יכול למצוא עצמו בעת מצב רפואי, בהיעדר ביטוח מתאים, עומד מול הוצאות שאינו יכול לעמוד בהן, מה שעלול להביא לכך שהוא לא יקבל את הטיפולים הנדרשים. הביטוח הרפואי יגן עליך המעסיק במקרה של תאונה, מחלה או אשפוז העובד ויחסוך לך כסף רב ותשלומים מיותרים. בעת מצב חירום, כל אדם הזקוק לטיפול רפואי יקבלו בבתי החולים בישראל ללא תנאים מוקדמים, אך אם אין לו כיסוי ביטוחי הוא יחוייב עבור הטיפול.

חשוב לדעת:

 • ביטוח עובדים זרים ניתן על ידי קופות החולים.
 • מעסיק רשאי לנכות מהשכר החודשי של העובד את העלות החודשית עבור פוליסת ביטוח הבריאות.
 • אין תקופת הכשרה- הביטוח תקף מיידית לאחר הנפקת הפוליסה והתשלום.
 • מרבית הפוליסות של ביטוח עובדים זרים כיום אינן כוללות השתתפות עצמית של המעסיק/עובד.