עולם הביטוח – טיפים והמלצות

עולם הביטוח

ישנו משפט חכם האומר: "הדבר היחיד הקבוע בחיים הוא השינוי".
ואכן, בחיים הכול משתנה כל הזמן.
בקושי ניתן לצפות את ההווה ובוודאי קשה, ולפעמים לא ניתן כלל, לצפות את העתיד.
לשם כך, מציעות חברות הביטוח את הביטוחים השונים המתייחסים לכל תחומי החיים שלנו.
ביטוחים אלו אמורים לעזור לנו מבחינה כלכלית במידה וניקלע למצב שלא רצינו או בחרנו אותו, אך הוא משנה לחלוטין את מצבנו וחיינו.
גם לעובדים זרים יש ביטוחים המגיעים להם ע"פ החוק, כמו: ביטוח בריאות, פנסיה לעובד הזר ועוד שעליהם נרחיב בכתבה זו.

למה חשוב לעשות ביטוח ?

ביטוח בכל תחום שהוא מגן עלינו מפני הוצאה כספית גבוהה במצבים קשים ומאתגרים שעלולים לקרות לנו.
אם זה ביטוח דירה נגד שריפה או רעידת אדמה, ביטוח רכב נגד תאונות, ביטוח בריאות למקרה שנצטרך טיפול רפואי יקר וכדו'.
אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה וישנם מצבים שאנו מוצאים את עצמנו בתוכם מבלי שרצינו.
כדי להתמודד מבחינה כספית עם האירועים הללו, אנחנו רוכשים ביטוחים בתחומים שונים של חיינו.
כשאדם יודע שיש לו ביטוח בריאות פרטי, למשל, זה נותן לו שקט נפשי מסוים שאם אי פעם יזדקק לו – הביטוח שם בשבילו.
הכסף ששולם במסגרת הביטוח יעזור לו להתמודד עם ההוצאות הכספיות הגדולות בשל אותו אירוע או מצב בריאותי.
כשאדם עושה ביטוח, הוא בעצם חותם חוזה עם חברת הביטוח שקובע שאם אכן ייקלע למצב הבעייתי – חברת הביטוח תשלם לו על הנזק הכלכלי הכרוך באותו מצב.
ללא ביטוח, כנראה שלא יוכל לגייס את הסכום הנדרש לכך בכוחות עצמו.
דמי הביטוח החודשיים מעניקים את הזכות לאותם תשלומים עתידיים.
אנשי המקצוע בחברות הביטוח קורים למהלך זה "ניהול סיכונים".
חברת הביטוח לוקחת על עצמה את הסיכון, שבמידה והאדם אכן ייקלע לאותו מצב משברי היא תשלם לו תגמולי ביטוח בהתאם לחוזה הביטוח.
מבחינת המבוטח, הוא מתחייב בחוזה לשלם דמי ביטוח בסכום ובמועד שנקבע בחוזה בין המבוטח למבטח.

 

ביטוחים שכדאי להכיר ולא בטוח שהכרתם

חשוב שכל אדם ינהל את מערכת הסיכונים של עצמו בהתאם לגילו ולמצבו הרפואי והנפשי.
אחד הכלים החשובים לניהול הסיכונים היא התמצאות בחוקים ובמידע הקשורים לסוגי הביטוחים השונים הקיימים.

ביטוח תיירים

 • מיועד לתיירים עד גיל 75, המגיעים לישראל לתקופה של 7 ימים ומעלה ומעוניינים לבטח את עצמם בביטוח בריאות.
 • חלק מהכיסויים הביטוחיים שמציע ביטוח התיירים: כיסוי הוצאות רפואיות עבור בדיקות ושירותים רפואיים , הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים עד 90 ימים, קבלת ייעוץ רפואי, בדיקות וצילומים, תרופות (עד 700 ₪ לתקופת הביטוח), טיפולי חירום בשיניים ועוד.

ביטוח בריאות לעובד זר

 • המעסיק מחויב לבטח את העובד בביטוח רפואי, החל מתחילת עבודתו. אם לא יעשה זאת, הוא צפוי לעונש מאסר ולקנס כספי.
 • ביטוח בריאות זה אינו מחייב תקופת הכשרה.
 • פוליסת ביטוח הבריאות הבסיסי של עובדים זרים כוללת: רופא משפחה, קבלת שירותים רפואיים מקופת חולים כללית, תרופות, ביקור אצל רופאים מומחים, תשלום עבור אשפוז בבית חולים ובחדר מיון, בדיקות אבחוניות, בדיקות מעבדה, צילומים ובדיקות הדמיה, הוצאות רפואיות שלא בעקבות אשפוז, רפואת שיניים (עזרה ראשונה), בריאות האישה ועוד.

ביטוח לאומי לעובד זר

 • על פי החוק, המעסיק נדרש לפתוח תיק ניכויים לעובד הזר במוסד לביטוח לאומי.
 • עליו לשלם את הניכויים, כאשר גובה התשלום הוא לפי חישוב של 2 אחוזים מהשכר החודשי של העובד.

 

חוקים ומידע נוסף לגבי עובדים זרים

שכר העובד הזר

 • עובד זר יקבל שכר שאינו נמוך מהשכר המינימום הקבוע בחוק.
 • השכר החודשי ישולם לו עד ל-9 בכל חודש.
 • בנוסף לשכר החודשי ישולמו לעובד דמי נסיעה עבור כל יום שבו הוא נזקק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

דמי כיס לעובד הזר

 • מקובל לשלם לעובד זר דמי כיס שבועיים בגובה 100 ₪.
 • דמי הכיס יושלמו לקראת היציאה ליום החופשי של העובד.
 • המעסיק חייב לשלם את דמי הכיס לעובד, גם אם לא יצא ליום החופשי שלו.

מגורים הולמים

 • חדר של לפחות 4 מ"ר שלידו שירותים ומקלחת, כלי מיטה וכלי אוכל, אמצעים לחימום או לקירור החדר.

פנסיה לעובדים זרים

 • עובד זר העובד בישראל זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני מהמעסיק שלו, החל מתחילת עבודתו.
 • כדי שהמעסיק לא יצטרך לשלם לעובד הזר סכום גבוה בסיום עבודתו, הוא יכול להפריש את הביטוח הפנסיוני ואת פיצויי הפיטורין כל חודש.
 • אם המעסיק לא הפריש את התשלומים החודשיים, הוא חייב בסיום עבודתו של העובד הזר, לשלם לו פיצוי בגובה ההפרשות שהיה צריך לשלם כל השנים.
 • סכום ההפרשות –  6% על חשבון העובד ו-2.5% על חשבון המעסיק.
 • הכספים ישוחררו עם סיום עבודתו של העובד הזר.
 • העובד הזר יכול לבחור להיכן הוא מעוניין שיופרשו הכספים שהוא זכאי להם בין: קרן פנסיה, חברת ביטוח או קופת גמל.

זכאות לחופשה שנתית

 • כל עובד זר זכאי לחופשה שנתית בתשלום.
 • מספר ימי החופשה נקבעים לפי הותק שלו ומספר ימי העבודה בשנה.
 • מועדי החופשה נקבעים על ידי המעסיק, אך הוא צריך להתחשב ברצונו של העובד לתזמון ימי החופשה.

תשלום דמי הבראה

 • לאחר שנת עבודה אחת רשאי העובד הזר לקבל דמי הבראה.
 • לשנת וותק אחת 5 ימי הבראה.
 • שנתיים עד שלוש שנים – 6 ימי הבראה.
 • ארבע עד עשר שנים – 7 ימי הבראה

פיצויי פיטורין

 • עובד זר שסיים לפחות שנת עבודה אחת אצל המעסיק, זכאי לקבל תשלום פיצויי פיטורין.
 • התשלום יחושב לפי שכר חודש אחד, עבור כל שנת עבודה אצל אותו המעסיק.

 

עובדים זרים בבניין