ביטוח תיירים

בכל שנה עולה מספר התיירים (משפחה/אורחים) שמגיעים לביקור קצר או ארוך בישראל. תיירים אלו נדרשים לכיסוי ביטוחי הולם עבור מצבים רפואיים שונים העלולים להתרחש במהלך שהותם בארץ. למען מטרה זו ניתן לרכוש ביטוח תיירים ייעודי המעניק קשת רחבה ומקיפה של כיסויים רפואיים, זמינים ואיכותיים.

תיירים שאינם שוהים קבועים בישראל כולל גם תושבי חוץ, סטודנטים ואנשי עסקים אנים זכאים לשירותי רפואה ממלכתיים היות ואינם משלמים מיסי בריאות וביטוח לאומי. שירותים אלו כוללים ביקורי רופא בקופות החולים ואשפוז בחדר מיון בהפניה.

הדרך היחידה בה יוכלו שוהים זמניים לקבל תמיכה ועזרה רפואית היא ע”י כיסוי בביטוח תיירים אותו הם נדרשים לבצע מבעוד מועד. ביטוח התיירים הינו ביטוח רפואי פרטי הכולל את הדברים הבאים:

ביטוח תיירים – תמצית הכיסוי הביטוחי:

  • סכום ביטוח מקסימאלי עד 100,000$
  • הוצאות רפואיות בעת אשפוז בישראל כיסוי בבית חולים ציבורי עד 90 ימים ועד 100,000$
  • הוצאות בישראל שלא בעת אשפוז
  • ביקור רופא כיסוי מלא ע”פ רשימת רופאי ההסכם
  • בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, א.ק.ג., גבסים, תחבושות כיסוי מלא רק ע”פ רשימת מעבדות ההסכם
  • תרופות עד 200$ לתקופת הביטוח רק ע”פ רשימת בתי המרקחת שבהסכם
  • טיפול חירום בשיניים עד 200$ לתקופת הביטוח רק ע”פ רשימת מרפאות השיניים שבהסכם
  • העברת גופה לארץ מוצא עד 5,000$

***(רק התנאים המלאים המפורטים בפוליסה יחייבו את המבטח)***

ביטוח תיירים – תקופת ביטוח מרבית:

  • למבוטח עד גיל 49 עד 180 ימי ביטוח עם אפשרות להארכה של עד 180 ימים נוספים.
  • למבוטח מגיל 50 עד גיל 65 עד 90 ימי ביטוח, עם אפשרות להארכות של עד 90 ימים נוספים לכל הארכה, ובסה”כ לא יותר מ-360 ימים מצטברים.

ביטוח תיירים – תמצית החריגים:

לפוליסה תקופת אכשרה של 48 שעות (למעט אירוע תאונתי). הפוליסה לא תכסה:

כל אירוע הקשור/נובע ממצב מחלתי קיים, אירוע שתחילתו לפני תחילת הביטוח או בתקופת האכשרה, איידס, בדיקות תקופתיות, הריון, לידה, טיפת חלב, שימוש בסמים ו/או אלכוהול, תאונות עבודה ו/או תאונות דרכים.

***(בכל מקרה, רק תנאי הביטוח המלאים, המפורטים בפוליסה, יחייבו את המבטח)***

 

הצעה לביטוח תיירים
טופס הצעה לביטוח תיירים רוסית
ביטוח תיירים