תאגיד עובדים זרים או חברת סיעוד

תאגיד עובדים זרים

חוק העסקת עובדים זרים שנחקק בישראל מפרט את כל תנאי ההעסקה של עובד זר בתחומים השונים.
בחוק מפורטים הן החובות והן הזכויות של העובד ושל המעביד.
חוק העסקת עובדים זרים קובע בצורה נחרצת שאין להעסיק עובד זר ללא היתר מרשות האוכלוסין וההגירה – הן למעסיק והן לעובד הזר.
כמו כן מצווה החוק שכל מעסיק חייב לבטח את העובד הזר שלו בביטוח עובדים זרים, שיספק לו הגנה רפואית בעת שהייתו בארץ.
בארץ ניתן להעסיק עובד זר בשתי דרכים: דרך חברת סיעוד ודרך תאגיד עובדים זרים.
מה ההבדל ביניהם? על כך בכתבה הבאה.

מה קובע חוק העסקת עובדים זרים ?

חוק העסקת עובדים זרים, מיועד לקביעת זכויותיהם וחובותיהם של המעסיק ושל העובד הזר.
בחוק זה מפורטים גם התנאים להעסקת עובד זר.

התנאים הם:

 • המעסיק חייב לקבל היתר להעסקת עובד זר מטעם רשות האוכלוסין וההגירה.
 • העובד הזר מצויד ברישיון לעבוד בארץ מטעם רשות האוכלוסין וההגירה.
 • על המעסיק לרשום על שמו של העובד הזר ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • על המעסיק לשלם לעובד הזר ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
 • תשלום ביטוח הבריאות לעובד הזר נעשה על חשבון המעסיק.
 • אין אפשרות להעסיק עובד זר מבלי שיהיה לו כיסוי רפואי למבחר של מצבים ובעיות רפואיות.

הארכת ויזה לעובד זר

קיימות שתי אפשרויות להעסקת עובדים זרים: דרך תאגיד של עובדים זרים או דרך חברת סיעוד

מהו תאגיד עובדים זרים ?

תאגיד עובדים זרים נקרא גם "לשכה פרטית לעובדים זרים".
לתאגיד יש היתר להביא לישראל עובדים זרים לענף הסיעוד ומתפקידם למצוא את העובד המתאים לכל מטופל סיעודי.
כמו כן, אחראי כל תאגיד לעובדים זרים לעקוב ולפקח על עבודתו של העובד הזר.
הן העובד הזר והן המטופל הסיעודי רשומים בלשכה הפרטית לעובדים הזרים.
מתפקידו של התאגיד הוא לפקח, שהעובד הזר יקבל את זכויותיו על פי חוק העסקת עובדים זרים וכמובן שהמטופל יקבל את מה שהוא זכאי לו בשירות ובטיפול של העובד הזר.
כל תאגיד לעובדים זרים מלווה את תהליך העסקת העובד הזר – מתחילת הדרך. כלומר: מאז שהמטופל הגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר ועד שנמצא עבורו העובד הזר המתאים, שמצויד בהיתר עבודה בארץ בתחום הסיעוד.
התאגיד עוזר בכל התהליכים האדמיניסטרטיביים של שני הצדדים עד שהמטפל נכנס לעבודה והמטופל הסיעודי מטופל כראוי בהתאם לצרכיו הנפשיים והפיזיים.
כך מגשר התאגיד בין הצדדים לרשויות המדינה.
עובדת סוציאלית מטעם התאגיד מלווה את התהליך לכל אורכו עד להשמה וכן מדריכה את העובד הזר על חובותיו וזכויותיו בטיפול הסיעודי.
כל עובד זר, שמועמדותו נשקלת, נמדד לפי אישיותו ויכולתו לתקשר עם המטופל, השכלתו המקצועית (רצוי בתחום הסיעוד והטיפול) וניסיונו הקודם בטיפול סיעודי.
כמובן, שהכוונה היא ליצור התאמה כמה שיותר טובה בין צרכיו ומצבו הרפואי והנפשי של המטופל לבין כישוריו של המטפל.
עם תחילת הטיפול ממשיכים נציגי תאגיד הלשכה לעובדים זרים לעקוב אחרי הטיפול ואחרי היחסים המתפתחים בין המטפל למטופל ונמצאים בתמונה כדי לטפל בכל בעיה במידה ותתעורר.

מהי חברת סיעוד ?

חברת סיעוד מתווכת בין מטפלים למטופלים, בעיקר ישראלים, בתחום הסיעוד.
מטופל סיעודי שעבר את הבדיקות הנדרשות ע"י ביטוח לאומי ונמצא זכאי לגמלת סיעוד, ניתן להמיר עבורו את גמלת הסיעוד לסל שירותים, שבין השאר מציע זכאות לטיפול סיעודי למספר שעות בשבוע.
ביטוח לאומי קובע את מספר השעות שלהן זכאי המטופל בהתחשב בגובה הכנסותיו הכספיות ובהתאם לרמת תפקודו כפי שנמצאה בבדיקות שערכו נציגי ביטוח לאומי.

 

תשלום לעובד הזר דרך חברת הסיעוד

מטופל הרשום בחברת סיעוד יכול לשלם לעובד הזר בשתי דרכים:

 1. חלק מהתשלום הינו על חשבון השעות שאישר ביטוח לאומי עבור העובד הזר (סכום זה יינתן ע"י חברת הסיעוד) ואת ההפרש המגיע לעובד – ישלם המטופל מכיסו.
  בצורת תשלום זו העסקת העובד הזר הינה משולבת בין חברת הסיעוד למטופל.
 2. ביטוח לאומי מעביר את כל כספי גמלת הסיעוד לחשבון הבנק של המטופל ואז משלם המטופל לעובד הזר את כל הכסף.
  בצורת תשלום זו – העסקת המטפל הזר היא רק ע"י המעסיק.