פנסיה לעובדים זרים – העובדים זרים אך זכויותיהם חוקיות

פנסיה לעובדים זרים- עובד זר

 

 

 

 

 

 

חוק העסקת עובדים זרים נחקק בשנת 1991 וכן צו ההרחבה לביטוח פנסיוני בשנת 2008. מגינים על זכויותיהם של העובדים הזרים בישראל.
על פיהם חייב המעסיק לדאוג להעניק לעובד הזר את זכויותיו המלאות, תנאי העסקה הולמים וכן לתת לדאוג לו לביטוח פנסיוני ולפיצויי פיטורים.
במידה והמעסיק עובר על הוראות החוק הוא צפוי לעונשים ולקנסות.
בכתבה זו נתמקד בזכויות עובדים זרים לביטוח פנסיוני ובנוסף נזכיר שוב את זכויותיהן הבסיסיות של העובדים הזרים במלך עבודתם ושהותם בארץ.
למידע אודות ביטוח עובדים זרים >>

 

פנסיה לעובדים זרים – תנאי זכאות לביטוח פנסיוני

עובד זר העובד בישראל זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני מהמעסיק שלו. כך נקבע בצו הרחבה לביטוח פנסיוני בשנת 2008.
משמעות הדבר היא, שהמעסיק חייב להפריש עבור העובד הזר שלו כסף  לביטוח פנסיוני, בשווה לשיעור ההפרשה לביטוח פנסיוני של עובדים ישראלים. אם בשל סיבה כלשהי לא ניתן לבצע את ההפרשות הללו חייב המעסיק, בסיום עבודתו של העובד הזר, לשלם לו פיצוי בגובה ההפרשות שהיה צריך לשלם כל השנים עבור אותו ביטוח פנסיוני וכן פיצויי פיטורים.

אופן הפרשת הפנסיה

כדי שהמעסיק לא יצטרך לשלם לעובד הזר סכום גבוה בסיום עבודתו, הוא יכול להפריש את הביטוח הפנסיוני ואת פיצויי הפיטורין כל חודש.
הפרשת הכספים מתבצעת לתוך חשבון ייעודי שנועד במיוחד עבור כספי הפנסיה של העובד. יש שני סוגים של חשבונות שניתן לפתוח: קופת גמל בחברת ביטוח או חשבון בנק ייעודי על שם המעסיק.
לפי צו ההרחבה ההפרשה לביטוח פנסיוני היא 18.5% משכר העובד, המתחלקים בין 6% על חשבון העובד ו-2.5% על חשבון המעסיק.
עם סיום העבודה, ישוחררו הכספים בחשבון זה לזכות העובד הזר.
העובד הזר רשאי לקבל את התגמולים והפיצויים גם אם פוטר וגם אם התפטר.

חובת המעסיק

חובת ההפרשה של שני המרכיבים הללו לחשבון פיקדון חלה על המעסיק מיד עם תחילת עבודתו של העובד הזר בביתו.
כמו כן, אסור למעסיק לנכות את סכום הפיקדון משכרו החודשי של העובד.
אם המעסיק לא הפריש את הכספים לקופת גמל במהלך התקופה בה עבד אצלו העובד הזר, עליו לשלם לעובד בסיום העסקתו אצלו סכום כסף בגובה ההפרשות שהיה עליו להפריש במשך השנים.
מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה במידה ואתם מעסיקים עובדים זרים ולא מודעים לזכויות המגיעות להם וזאת על מנת להימנע מתביעות עתידיות
פנסיה לעובד זרים- ייעוץ משפטי

מה קורה כשעובד זר מועסק במשותף על-ידי חברת הסיעוד והמעסיק ?

עובד זר המועסק ע"י חברת סיעוד בטיפול אצל מעסיק סיעודי זכאי לגמלת סיעוד שתינתן באופן יחסי הן ממעסיקו והן מחברת הסיעוד.
השיעור הכספי שינתן ע"י חברת הסיעוד תלוי בגובה גמלת הסיעוד שהמעסיק זכאי לה.
העובד הזר זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני 
העובד הזר יכול לבחור להיכן הוא מעוניין שיופרשו הכספים שהוא זכאי להם.
האפשרויות העומדות בפניו הן:

  • קרן פנסיה
  • חברת ביטוח
  • קופת גמל

כשהעובד הזר מחליט באיזו משלוש הדרכים הוא מעוניין להפקיד את הכספים המגיעים לו הוא חייב להודיע למעסיק שלו על החלטתו  – ולגוף שבחר יועברו הכספים.
עליו למלא את הטפסים הדרושים להצטרפות לביטוח הפנסיוני של אותו הגוף שבחר בו ולהחתים את המעסיק על טפסים אלו.
הגוף המנהל את הביטוח הפנסיוני של העובד הזר אינו רשאי לגבות ממנו סכומי כסף כלשהם, חוץ מדמי ניהול.

פנסיה למבקשי מקלט (מסתננים)

גם כאשר העובדים הזרים נחשבים כמבקשי מקלט (מסתננים) ואין להם את האישורים הנדרשים, המעסיק חייב להפריש 16% משכר העובד לפיקדון חודשי בחשבון מיוחד המנוהל על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. ניתן לקבל את הפיקדון בעת עזיבת העובד מישראל, אך עבודה לא חוקית עשויה להוביל לניכור קנס מהפיקדון.

 

 

למידע נוסף על זכויות עובדים זרים>>