חידושים אחרונים בחוק הביטוח לעובדים הזרים

עובדים זרים

העסקה של עובדים זרים אינה דבר של מה בכך. המעסיק נדרש לבצע את ההעסקה על פי הספר: החל משלב קבלת ההיתר
להעסקת העובד הזר הספציפי ועד לחוזה ההעסקה ולתנאי ההעסקה שלו בפועל.
חובה אחרת של המעסיק היא לרכוש ביטוח בריאות פרטי עבור העובד שלו, פועל יוצא של העובדה שעובדים זרים
להבדיל מאזרחי ישראל – אינם נכללים תחת ביטוח הבריאות הממלכתי.
היו ניסיונות במהלך 2014 לנסות להשוות את מעמדם של העובדים הזרים בתחום הסיעוד לאלה של הישראלים, אך נכון לנקודת הזמן
הנוכחית איננו עדים בפועל לשינוי מהסוג הזה. אבל מהם החידושים שכן קיימים בכל הנוגע לביטוח ולתקנות הביטוח במקרה של עובדים זרים?

התייקרות הביטוח

הסוגיה הקריטית הראשונה איננה בהכרח תיקון לחוק הביטוח, אבל זו סוגיה שמשפיעה עליו יותר מכל.
המציאות מראה שחברות הביטוח בישראל אינן ששות תמיד לבטח עובדים זרים.
חלק מהחברות סבורות שרמת הסיכון שהן מקבלות בהעסקה של עובדים זרים היא גבוהה
ולכן ההעסקה אינה משתלמת עבורן לכאורה מבחינה כלכלית.

כתוצאה מכך, אנחנו עדים לשינוי שסביר להניח שהמעסיקים לא ישמחו לשמוע עליו: התייקרות מחירי פוליסות הביטוח לעובדים זרים,
בגובה של עשרות אחוזים. התהליך הזה החל עוד במהלך 2014, אבל למעשה נמשך עד עצם היום הזה.
הסיבה לקיומו היא התייקרות ההוצאות מבחינת קופת חולים כללית, שהיא הגורם הפעיל המעניק את השירותים הרפואיים עבור חברות הביטוח.
את השינוי הזה מרגיש המעסיק בכיס שלו, גם אם הוא יכול לנכות סכום מתלוש המשכורת על העובד הזר על כך (ראו פירוט בהמשך).

הניכוי מהשכר

משרד האוצר החליט בשנת 2016, בעקבות ירידה במדד בחודש נובמבר 2016, לעדכן את תעריפי האגרות של העובדים הזרים.
זהו שינוי רחב מאד, המתייחס לסכום האגרות, לפיקדון, לערובה, להוצאות הנלוות ולניכויים שיכול המעסיק לבצע מהמשכורת של העובד הזר.
השינוי הקריטי מבחינת הביטוח החל לעומת זאת עוד ב-2015, ונמשך מטבע הדברים גם בשנה העוקבת.
על פי השינוי האחרון יכול המעסיק לנכות עד 124.73 ש"ח משכר העובד הזר עבור הביטוח הרפואי.

שאלת הפנסיה

רשימת הזכויות שמקבלים העובדים הזרים בישראל ראויה, אבל אינה תמיד מספקת: אלו הן שנים בהם העובדים מנותקים ממדינתם,
מרוויחים אמנם כסף אבל אינם צוברים אותו לשנות הפנסיה שלהם.
אף על פי שכבר בשנת 2008 הוגדר הצורך של המעסיק לתשלום גמל בסיעוד עבור העובדים הזרים,
לא ממש הוגדר באופן ברור כיצד יש לבצע את ההפרשות האלה. כל הניסיונות שנעשו במטרה להגדיר את חוקי המשחק
ולהבהיר את אופן ההפרשה לא עלו יפה, מה שמביא למצב בעייתי ודי אבסורדי עבור המעסיקים,
מצד אחד הם אינם יודעים איך להפקיד או אינם יכולים לעשות זאת (קרנות הפנסיה אינן מבטחות פעמים רבות עובדים זרים),
ומן העבר השני – עלולים להיתבע על ידי העובדים שלהם. על רקע עלייה בתביעות שמבצעים העובדים הזרים לגבי הפרת התנאים שלהם,
כולל בכל הנוגע לביטוח ולפנסיה, עלו לאחרונה הקריאות להבהיר את נושא הפנסיה – וייתכן מאד שהוא יקבל סוף סוף מענה כבר בתקופה הקרובה.