העסקה ישירה של עובד זר

העסקה ישירה של עובד זר

מהי העסקה ישירה של עובד זר ?

העסקה ישירה של עובד זר זוהי שיטת העסקה נוספת של מטפל סיעודי.
לדרך זו של העסקה יש שתי דרכים שניתן לבחור באחת מהן:

 • העסקת העובד הזר באופן בלעדי ע"י המטופל הסיעודי –
  המטופל בוחר לקבל לעצמו את כל כספי גמלת הסיעוד ולשלם לעובד הזר משכורת מכספו.
 • העסקה משותפת עם חברת הסיעוד – שיטה זו ניתנת ליישום רק לזכאי גמלת סיעוד לפי חוק הסיעוד.
  בדרך זו, חברת הסיעוד מעסיקה את העובד הזר בחלקיות משרה ומשלמת לו על השעות הללו ואת התשלום של החלק הנוסף של המשרה משלם המטופל בעצמו.
  חברת הסיעוד והמטופל מתחלקים ביניהם גם בתשלומים הנוספים הקשורים להעסקתו של העובד הזר.

 

על אלו תשלומים מדובר ?

תשלומים שנלווים למשכורת החודשית של העובד הזר:
– תשלום על חופשה
– דמי מחלה
– דמי הבראה
– תשלומי ביטוח לאומי
– תשלום עבור ביטוח פנסיוני
– תשלום עבור פיצויי פיטורים כשהוא יסיים את עבודתו

הפרשות לפנסיה ולקופת פיצויים

המעסיק חייב על פי חוק להפריש לעובד הזר כספים עבור פנסיה ועבור קופת פיצויים, בשווי של  6.5% משכרו עבור פנסיה ו-6% משכרו עבור פיצויים.
לפי חוק זכויות עובדים זרים, בשיטת ההעסקה הישירה שני המעסיקים (דהיינו – המטופל וחברת הסיעוד) חייבים לשלם את התשלומים הללו בהתאם להיקף המשרה של העובד הזר דרכם.
לגבי פיצויים – בסיום העבודה על המטופל לשלם למטפל הזר פיצויים לפי חלק ההעסקה שלו אצלו ואילו חברת הסיעוד מפרישה כל חודש את החלק שלה לשמירה בפיקדון בבנק על שם העובד הזר.
בעת פיטורים הוא זכאי לקבל את הכסף שהצטבר בחשבון.

 

דמי חופשה

לפי חוק זכויות עובדים זרים העובד הזר זכאי לצאת לחופשה, כששני המעסיקים חייבים לשלם לו דמי חופשה בגובה שכר יומי, עבור כל יום חופש.
המטופל הסיעודי וחברת הסיעוד ישלמו כל אחד לעובד הזר לפי אחוז המשרה שהוא עובד דרכם.
פדיון ימי חופשה – אם נותרו לעובד הזר ימי חופשה שלא ניצל אותם הוא יכול בסוף העסקתו לפדות אותם בכסף.

תשלומי פיטורים

במצב של פיטורים ע"י המטופל או על ידי חברת הסיעוד – כל אחד מהצדדים חייב לתת לו הודעה מוקדמת על הפיטורים ותשלומי הפיטורים יתחלקו בין שניהם, לפי החלק היחסי של כל צד.
החלוקה הזו צריכה להסתכם בתשלום סכום הפיטורים המלא וכן כל מה שקשור לזכויותיו הסוציאליות.

 

מהם היתרונות בהעסקה ישירה של עובד זר ע"י המטופל ?

 • חיסכון כספי למעסיק הישיר
 • הרווח לחברות הסיעוד הוא סכום של 700-1600 ש"ח לחודש אותו הן לוקחות מהקצבאות שמשלם הביטוח הלאומי למטופל.
  בהעסקה ישירה, הקצבאות מביטוח לאומי נכנסות ישירות לחשבון הבנק של המטופל, שהינו המעסיק הבלעדי של העובד הזר, וכך הוא חוסך את התשלום לחברת הסיעוד.
 • בהעסקה ישירה המעסיק קובע את תנאי השכר של העובד הזר בהתאם לזכויות העובדים הזרים ולביטוחי העובד הזר כמצווה בחוק.
  המטופל והמטפל חותמים ביניהם הסכם וקובעים בו את שעות העבודה, השכר והתנאים המגיעים לעובד.
  כך, שבמצב זה נשמרים זכויותיהם המלאות של שני הצדדים.
 • בהעסקה ישירה המטופל אינו צריך להעביר דיווח לחברת הסיעוד על שעות העבודה החודשיות של המטפל.
 • אין כל צורך בהנפקת תלוש שכרהעסקה ישירה של עובד זר
 • המטופל מפקיד כל חודש את כספי הפנסיה והפיצויים לפיקדון משמרת בבנק עבור העובד הזר. עם סיום העסקתו של העובד הזר המטופל משחרר את הכספים ישירות למטפל ללא ניכויי מס, ביוקרטיה כלשהי או קנסות.

 

כיצד עוברים לשיטת העסקה ישירה של עובד זר ?

 • המטופל (או מי מטעמו) מודיעים לביטוח לאומי שברצונם לקבל את קצבת הסיעוד בכסף.
 • חותמים חוזה בין המטפל הזר למטופל באופן ישיר.
 • דואגים לתעד את כל התשלומים המועברים לעובד הזר בכל חודש.
 • עם סיום העסקתו של העובד הזר – מחשבים את התשלום הסופי המגיע לו ומשלמים לו ישירות.
 • ישנה גם אפשרות להיעזר באנשי מקצוע במשרדים מיוחדים העוסקים בהעסקה ישירה, כדי שהם יחשבו עבורכם את התשלומים החודשיים והן את התשלומים המיוחדים (דמי הבראה, דמי חופשה, פיצויי פיטורין ועוד).