קבלת היתר להעסקת עובד זר – כל המידע שאתם צריכים

היתר העסקה לעובד זר

ישנם מקרים בהם קשישים, אנשים מבוגרים שאינם קשישים או ילדים נזקקים לעזרה סיעודית יומיומית 24/7.
אנשים אלו, המצויים במצב רפואי ונפשי קשה, זכאים בהתאם לחקיקת חוק העסקת עובדים זרים, להעסיק בביתם מטפל עובד זר.
כדי לבצע את תהליך העסקת העובד הזר יש לקבל היתר להעסקת עובד זר מרשויות המדינה ולהשיג עבורו אשרת עבודה בארץ.
החוק מורה למטופל  או למי מבני משפחתו המטפל בבקשה, להעסיק עובד זר אך ורק על פי החוק והתקנות שנחקקו בעניין זה.
מי שלא מקיים אותם – עובר על החוק וצפוי לעונש כספי גבוה.
עובד זר הנמצא באופן לא חוקי בארץ ונתפס ע"י רשות האוכלוסין וההגירה – יגורש מיידית מהארץ.
את האשרה מקבל העובד הזר למשך 63 חודשים.
לאחר תום הזמן הזה, ניתן להגיש בקשה לקבלת ויזה הומניטארית למטפל הסיעודי הזר כדי שיוכל להישאר בארץ ולהמשיך לעבוד אצל מעסיקו.להצעות מחיר ופוליסות של מיטב חברות הביטוח בישראל הקליקו על שם החברה או השאירו פרטים:

 

חוק העסקת עובדים זרים

בשנת 1991 נחקק בישראל חוק העסקת עובדים זרים, שקבע את תנאי הזכאות להעסקת עובדים זרים בישראל, את זכויות העובדים הזרים ואת חובותיהם.
כמו כן קבע החוק את תנאי קבלת ההיתר הנדרשים להעסקת עובד זר בארץ וכן את התקנות להארכת הוויזה לעובד הזר, כאשר הוויזה הראשונית שקיבל מסתיימת.

 

מי זכאי לקבל היתר להעסקת עובד זר ?

 • מטופלים שגרים בביתם או במוסד (כמו דיור מוגן) שאין לו שירותי סיעוד לאדם סיעודי, אשר זקוקים למטפל סיעודי 24/7 בשל מצבם הקשה.
 • חולים שבבדיקה להערכת תלות המתבצעת מטעם ביטוח לאומי צברו לפחות 4.5 נקודות תלות במידה והם מתגוררים עם בן או עם בת זוג.
  אם הם מתגוררים לבדו – יספיקו גם 4 נקודות תלות.
 • מי שבבדיקת התלות התברר שהוא זכאי לפחות להשגחה חלקית.
 • מי שאושרה לו גמלת סיעוד (עם או בלי מבחן התלות).
 • קשיש מעל לגיל 90 שנה במידה וצבר במבחן התלות לפחות 4 נקודות.
 • מבוגרים המקבלים קצבת "שירותים מיוחדים" ללא קשר לגילם הביולוגי.
 • נכי צה"ל ופעולות איבה במידה וקבלו זכאות למינימום של 17 שעות ליווי ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי.
 • מי שמוכר כנכה עבודה בהגדרה של "סיוע מרובה" או "תלוי בזולת" ע"י הביטוח הלאומי.
 • ילדים שזכאים לגמלת נכות ונמצאים במסגרת חינוכית בליווי של מטפל, נזקקים לליווי או להשגחה כל הזמן בשל נכותם או אינם מסוגלים להימצא כלל במסגרת כלשהי.
 • ילד שבשל מצב רפואי קשה חייב בטיפול צמוד ויומיומי כולל בלילה.

 

הגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר מרשות האוכלוסין

כדי לקבל היתר להעסקת עובד זר לצורך סיעוד אדם נכה, חולה או מוגבל, יש להשיג היתר מרשות האוכלוסין וההגירה.
היתר זה נקרא – ויזה ב'1, שהיא בעצם מסמך המאשר לעובד הזר לעבוד בארץ.
העובד הזר חייב להירשם באחד ממשרדי העסקת עובדים זרים, שהמדינה אישרה להם להביא עובדי סיעוד לארץ.
רק המשרדים הפרטיים הללו רשאים להביא את העובדים הזרים לארץ, לתווך בינם לבין המשפחות הנזקקות לשירותי עובד זר ולאחר מכן לבצע השמה של העובד בבית הנזקק.
העסקת עובד זר ללא היתר וללא אשרת עבודה ושהייה בישראל נחשבת לעבירה על החוק.
במידה והעובד הזר ייתפס הוא יגורש מיידית מהארץ והמעסיק יקבל קנס כספי גדול.

טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר

 • זהו הטופס הראשון שיש למלא ולשלם עבורו אגרת שירות.
  זכאי להגשת הטופס הזה רק אדם סיעודי שגר בביתו ולא במוסד.
  את הבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר יש להגיש ליחידת ההיתרים בענף הסיעוד.
 • טופס התחייבות מטעם המעסיק שהוא אכן מתכוון להעסיק את העובד הזר
 • טופס ויתור על סודיות
 • במידה ומדובר על עובד זר לקטין על ההורים להגיש גם הצהרה במקביל להגשת בקשת ההיתר.
 • צילום תעודת זהות של המטופל יחד עם הספח שלה.
 • במידה והבקשה אינה מוגשת ע"י המטופל העתידי בשל אי כשירותו לכך, אלא ע"י מישהו אחר – עליו להוסיף לבקשה את צילום תעודת הזהות שלו וכן הצהרה שהוא זה שעתיד לשלם לעובד הזר.
  אם יש למטופל אפוטרופוס יש להוסיף את אישורו לבקשה.

 

צירוף מסמכים רפואיים

לבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר יש לצרף את כל האישורים הרפואיים המעידים על מצבו הנפשי והפיסי של החולה.
יש לפרט את הסיבות שבשלן זקוק האדם לטיפול סיעודי.
האישורים צריכים להיכתב ע"י רופא המשפחה של האדם הסיעודי בשילוב חוות דעת מרופאים מקצועיים אחרים המטפלים בו.
אל האישורים וחוות הדעת הרפואית יש לצרף גם את תוצאות בדיקת התלות הבודקת את חומרת מצבו הסיעודי של החולה, שנערכה לו מטעם ביטוח לאומי.