החשיבות וההכרח בביטוח עובדים זרים

לא ניתן לערער על חשיבותם של העובדים הזרים בכל הנוגע למערך כוח האדם בישראל בשנים האחרונות שכן תרומתם בתחום החקלאות, הסיעוד והטיפול בקשישים עצומים לאין שיעור.
העובדים הזרים, שמגיעים ממקומות רבים מרחבי העולם אינם רק פועלים שכירים, אלא בעלי זכויות שמעסיקיהם חייבים למלא במסגרת החוק.
הודות לזכויות אלו, עובדים זרים יכולים ליהנות מרווחה בחייהם הפרטיים ולדעת שיש להם גיבוי במקרי חירום, וכן זכויות מעוגנות בחוק במגוון תחומים.
עובדים זרים אינם תושבי המדינה, ועל כן הם אינם זכאים לזכויות ביטוח בריאות עפ"י חוק ביטוח ממלכתי. יחד עם זאת, על המעסיק חובה לרכוש לעובד ביטוח בריאות פרטי על חשבונו.
המעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח.

הצו לרכישת ביטוח עובדים זרים הוא מטעם משרד הבריאות והוא רלוונטי לעובדים חוקיים, לא חוקיים, במשרה מלאה או חלקית – לכלל מגזר העובדים הזרים למעשה.
מדובר על פוליסת ביטוח בריאות שבמהותה דומה מאד לביטוח הבריאות הממלכתי שמעניקות קופות החולים לתושבי ואזרחי מדינת ישראל.
כל מעסיק חייב ברכישת ביטוח לעובדים זרים אך הוא מחליט באיזו חברה לבטח, לחברת העובדים הזרים אסור לכפות ביטוח בחברה או הסדר מסויים.

הכיסויים הביטוחיים במסגרת פוליסות הביטוח כוללים את המרכיבים העיקריים הבאים:

 • בדיקות שונות אצל רופא או צוות רפואי מתאים.
 • טיפולי חירום בחדר מיון- עפ"י הגדרות בסל הבריאות או באישור רופא או ממד"א.
 • בדיקות ע"י רופאים מומחים.
 • ביצוע בדיקות הדמיה שונות.
 • ניתוחים שונים.
 • מימון אשפוז בבית חולים וכן הוצאות נלוות לאשפוז.
 • ביצוע בדיקות מעבדה שונות.
 • רכישת תרופות.
 • כיסוי בהריון-לאחר תקופת אכשרה של 9 חודשים.
 • גיבוס וחבישה לאחר פציעות.
 • מימון הטסת גופת עובד זר לארץ מוצאו במקרה מוות.
 • ישנן פוליסות המעניקות כיסוי למימון הטסת העובד אם אינו כשיר לעבוד במשך כמה חודשים.
 • אפשרות לכיסוי טיפולי שיניים- עד לתקרה מסויימת.

ביטוח עובדים זרים אינו כולל כיסוי תאונות דרכים(ישנו כיסוי בחוק הממשלתי), תאונות עבודה(ישנו כיסוי בביטוח לאומי), בעיות פוריות ואין אונות, טיפולים שונים שאינם הכרחיים, טיפול סיעודי, מחלות קיימות מהעבר, לידה(חלק מהפוליסות), ואפשרויות נוספות בכל חברת ביטוח. מרבית הפוליסות של ביטוח עובדים זרים כיום אינן כוללות השתתפות עצמית של המעסיק/עובד.

הביטוח הרפואי יגן עליך המעסיק במקרה של תאונה, מחלה או אשפוז העובד ויחסוך לך כסף רב ותשלומים מיותרים. עובד זר ללא ביטוח בריאות לא יהיה מכוסה עבור ביקורים רפואיים ואשפוזים, שעלותם גבוהה ביותר. כל אדם הזקוק לטיפול רפואי במצב חירום יקבלו בבתי החולים בישראל ללא תנאים מוקדמים, אך אם אין לו כיסוי ביטוחי הוא יחוייב עבור הטיפול.

בתור מעסיק חשוב שתבחר מבטח בעל רשיון בתחום ביטוח בריאות לעובדים זרים, המוענק ע"י המפקח על הביטוח במשרד האוצר, חשוב להקפיד על מילוי הטופס והשאלון הרפואי בשפה המובנת לעובד, ולאחר חיתום הביטוח יש בידי העובד העתק של הפוליסה. ביטוח בריאות לעובד זר אינה כוללת תקופת אכשרה, והכיסוי הביטוחי נכנס לתוקפו מייד. חשוב שתדע שאי עמידה בדרישות צו עובדים זרים היא עבירה פלילית. לכן, הימנעות מרכישת ביטוח בריאות לעובד זר שהינך מעסיק או רכישת פוליסת ביטוח שאינה עומדת בדרישות החוק עלולה לגרור להרשעה, לקנסות ואפילו למאסר. לכן חשוב מאד שביטוח הבריאות לעובד הזר שמועסק על ידך יעמוד בכל דרישות החוק.