תשלומי המעסיק לעובד זר בתחום הסיעוד

על חשיבות הסיוע של עובד זר בתחום הסיעוד אין צורך להכביר במילים
פעמים רבות זהו ההבדל בין התנהלות מכובדת של האדם המבוגר, והאפשרות לביצוע פעולות שונות, לבין הקושי בכל יום ודקה.
חשוב להדגיש כי הבחירה סיעודי זר צריכה להיבחן ולהישקל היטב מול האפשרויות האחרות.

כמו לכל דבר בחיים גם להעסקה של עובד זר לסיעוד יש מחיר, נדרש מהמעסיק לקבל את ההיתר הנדרש ולשמור על זכויותיו של העובד הזר.

 

תנאי העסקה וזכויות העובד הזר בתחום הסיעוד:

עובדים זרים במדינת ישראל זכאים לקבל את מלוא התנאים המעוגנים בדיני העבודה, וחלים על אזרחים ישראלים,
לרבות הזכויות הסוציאליות השונות לדוגמא- דמי הבראה, ימי מנוחה, ביטוח רפואי לעובדים זרים, הזכות למגורים,
הוצאות נסיעה אלה ועוד הן זכויות המגיעות לעובד זר עפ"י חוק, והפרתן עלולה לגרור אתכם להליך משפטי כואב.

 

על אילו כללים חשוב לשמור כאשר מעסיקים עובד זר בתחום הסיעוד?

 1. חוזה עבודה- כאשר אתם שוכרים עובד זר לסיעוד, חיתמו עימו על חוזה עבודה בכתב. את החוזה יש לנסח גם בעברית וגם בשפת האם של העובד.
  על המעסיק למסור עותק מהחוזה, ובו כתובים הפרטים הבאים, זהות המעסיק והעובד, שכרו של העובד, ביטוח רפואי, מועדי תשלום, דיור וכו'.
 2. תשלום שכר- עובד זר זכאי כמובן לתשלום שכר בהתאם לשעות עבודתו ובשיעור שאינו פוחת משכר המינימום (5300 ש"ח נכון לאפריל 2019) + 100 ש"ח דמי כיס שבועיים
  הניתנים לעובד בכל שבוע לקראת היציאה ליום החופשי שלו.
 3. דמי הבראה- בכל שנה מגיע לעובד הזר תשלום עבור חמישה ימי הבראה, במידה ונצבר לזכותו וותק רב יותר, עולה מספרם בהתאם.
 4. חיסכון פנסיוני: החל ממאי 2017 מפרישים מהגרי עבודה 20% משכרם בכל חודש לקרן מיוחדת, אשר מהווה חשבון אישי סגור.
  בנוסף החוק דורש מהמעסיק להפריש 16% נוספים מהשכר לאותו חשבון בנק.
 5. ביטוח רפואי לעובדים זרים – על המעסיק להסדיר לעובד הזר ביטוח רפואי פרטי לכל תקופת העסקה.
  אצל מבטח מורשה מטעם משרד האוצר. על המעסיק למסור לעובד סיכום של פוליסת הביטוח בשפה אותה הוא מבין.
  חשיבות הביטוח מכרעת על רקע העובדה שמטבע הדברים, עובדים זרים אינם מכוסים במסגרת הביטוח הממלכתי בישראל ולכן חייבים כיסוי ביטוחי פרטי.
 6. ימי חופשה/מנוחה- עפ"י ותק, בארבע השנים הראשונות מקבל העובד הזר 15 ימי חופשה שנתית בתשלום.
  כמובן קיימת אפשרות לתת לעובד יום חופשי אחד בשבוע בו הוא נח לפחות 36 שעות ברצף, ולצד זה ימי מחלה.
 7. מגורים- מאחר ועבודת המטפל הסיעודי מתאפיינת בליווי והשגחה צמודים ובמיוחד לאור העובדה שברוב המקרים מתגורר העובד הסיעודי בבית המטופל,
  באחריותו של המעסיק לספק לעובד הזר מגורים ראויים לאורך כל תקופת ההעסקה ועד לשבעה ימים לאחר תום העסקה.

 

ניכויים משכר העובד:

החוק קובע כי מותר לנכות עד כ25% משכר ברוטו (שכר המינימום עומד כיום על 5300).
החוק בא להגן על שכר העובד, וקובע רף מקסימלי לקיזוז משכר הברוטו, הניכוי אינו אוטומטי
והמעסיק אינו יכול להחליט על דעת עצמו לנכות משכר העובד אלא רק לפי ההנחיות:

בעבור ביטוח רפואי- רשאי המעסיק לנכות מחצית מתשלום הביטוח.

בעבור הוצאות מגורים- ארנונה,מים, חשמל וכו' רשאי המעסיק בסיעוד לנכות סכום של 80.23 (נכון לינואר2019).

בעבור כלכלה- ניתן לקזז משכר העובד סכום המהווה 10% ברוטו משכר המינימום- 530ש"ח.

כמו כן המעביד רשאי לקזז משכר העובד תשלומי ביטוח לאומי ומס הכנסה.