תיקונים לחוק התעסוקה לשנת 2016

תיקונים לחוק התעסוקה - יש צורך בביטוח עובדים זרים

תיקונים לחוק התעסוקה  – חוק התעסוקה הוא אחד החשובים במדינת ישראל, מכיוון שהוא נוגע לכל אחד מאיתנו בחלק ניכר מהחיים שלנו.
בישראל קיימות לא מעט תקנות המבהירות את הזכויות ואת החובות של כל אחד מהצדדים בהסכם התעסוקה,
כאשר יש לזכור שמדובר בתחום דינמי מאד: על רקע שינויים במשק הישראלי או אפילו ברמת העובדים או המעסיקים, נערכים לעתים שינויים בתקנות התעסוקה בישראל.
לפניכם מספר תיקונים ושינויים מרכזיים שנהגו בשנת 2016 או שנכנסו לתוקף בשנה זו.

שינויים בשכר המינימום

שכר המינימום בישראל עולה אחת לתקופה מסוימת, במטרה לשפר את תנאי העובדים (או על מנת ליישר קו עם הוצאות המחיה שהולכות ותופחות).
הליך העלייה בשכר המינימום הוא הדרגתי. החל ממשכורת חודש יולי 2016,
עומד שכר המינימום על 25.94 ש"ח לשעה או 4,825 ש"ח למשרה מלאה (במקום 25 ש"ח לשעה או 4,650 ש"ח לחודש, כפי שהיה עד חודש יוני).
בתחילת 2017 אמור השכר להמשיך לעלות, ולעמוד על 26.88 ש"ח לשעה או 5,000 ש"ח לחודש. העדכונים יחולו גם על שכר המינימום לבני נוער, שמהווה אחוז מסוים מהשכר המינימלי לבוגרים.

תיקונים לחוק התעסוקה – חופשה שנתית

השנה נחקק תיקון 15 לחוק החופשה השנתית, שמשנה את חוקי המשחק ביחס לאותה חופשה.
מטרת החוק היא להגדיל בצורה הדרגתית את ימי החופשה של העובדים, וזאת עבור עובדים שמועסקים פחות מחמש שנים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
במקומות בהם שבוע העבודה כולל שישה ימים, העובד יקבל שני ימי חופש נוספים בשנה – 14 במקום 12. במקומות בהם שבוע העבודה נמשך חמישה ימים, יקבל העובד 12 ימי חופשה במקום 10.

תיקונים לחוק התעסוקה  – חופשת אבהות

ביוני 2016 חל שינוי חשוב בחופשת האבהות.
השינוי בחוק מאפשר לעובד להיעדר לאחר הלידה מהעבודה שלו למשך חמישה ימים: השלושה הראשונים ירדו ממכסת החופשה השנתית של העובד או יוגדרו כחופשה ללא תשלום (חל"ת) אם אין לעובד ימי חופשה.
שני הימים הנותרים יוגדרו כימי מחלה, או ליתר דיוק – הימים השני והשלישי של חופשת המחלה – בדרך כלל יינתן עליהם תשלום בגובה של 50% מהשכר.

תיקונים לחוק התעסוקה  – חובת הביטוח הפנסיוני

כל אדם עובד צריך לחשוב על הפנסיה שלו מוקדם ככל האפשר, אם כי ברור שבחישוב קרנות הפנסיה צריכה המדינה להתבונן גם ברמת המאקרו,
בנתונים כלכליים שעשויים להשפיע על עוגת הפנסיה הרחבה. בעקבות צו הרחבה שנחתם בחודש מאי 2016,
הרי שהחל ממשכורת יולי באותה שנה נערך שינוי קריטי בהפרשות שעובדים מבצעים לפנסיה,
כאשר שיעור ההפרשות שונה ל-18% מהמשכורת: מתוכם 5.75% יהיו על חשבון העובד והיתר על חשבונו של המעסיק.
המטרה בכך היא להגדיל את ההפרשות בפנסיה ובכך להביא למצב שבגיל הפרישה יותר ויותר אנשים יהיו עצמאיים מבחינה כלכלית, ולכן פחות זקוקים לסיוע של המדינה.

אוכלוסיה מהותית בישראל היא אוכלוסיית העצמאים, שמפקידים באופן עצמאי לפנסיה.
בחודש אוגוסט 2016 אושרה על ידי הקבינט החברתי הצעת שר האוצר לחייב את העצמאים להפקיד כספים לפנסיה,
כאשר בתמורה הם יהיו זכאים להטבות מס ולהפחתה בתשלומים למוסד לביטוח לאומי. החוק הזה נמצא נכון לעכשיו בשלבים האחרונים לקראת היישום שלו בפועל.