תחומי אחריות של המעסיק בעת העסקת עובד זר

עובדים זרים

בישראל עובדים כיום הרבה מאוד עובדים זרים, במגוון תפקידים ומשלוחי יד.
בין היתר מקובל להעסיק עובדים זרים בתחום הסיעוד,
בענפי החקלאות והבניין, בתעשייה, בענף האירוח והמסעדנות ועוד.

חשוב לדעת שכל המעסיק עובד זר, בין אם מדובר במעסיק שהוא אדם פרטי ובין אם מדובר במעסיק שהינו חברה או תאגיד,
מחויב לספק לו יותר מאשר שכר הוגן בתמורה לעבודתו. בין היתר, למעסיק קיימת אחריות:

  • בתחומי שכר וזכויות נלוות.
  • לאספקת מקום מגורים ראוי.
  • אחריות בהקשר של טיפול רפואי, לרוב באמצעות ביטוח עובדים זרים.
  • בנוסף, קיימת החובה להעסיק אך ורק עובד זר בהיתר, על פי חוק.

אחריות לטיפול רפואי

אזרחי ישראל זכאים ליהנות מטיפול רפואי ומזכויות רפואיות בסיסיות, אך נרחבות במסגרת חוק בריאות ממלכתי.
במקרה של עובדים זרים, לעומת זאת, המצב אחר לחלוטין. חוק בריאות ממלכתי איננו מספק מטריית הגנה של טיפול רפואי
שוטף או מיוחד אולם אין זאת אומרת שהמחוקק מתעלם מזכותו הבסיסית של כל אדם באשר הוא לקבל טיפול רפואי מתאים.

על מנת שגם עובדים זרים יוכלו לממש את זכותם הטבעית לטיפול רפואי מוטלת החובה לכך במשותף על המעסיק ועל העובד הזר עצמו.
מבחינת המעסיק, עליו להקפיד ולרכוש ביטוח רפואי באחת מחברות הביטוח הפועלות בישראל ואשר מציעות ביטוח רפואי לעובד הזר.
עם זאת, המחוקק מתיר לנקות סכום מסוים משכרו של העובד (סכום המוגבל בתקרה) בגין רכישת הביטוח.

אחריות להעסקת עובד בהיתר

מבחינת המחוקק הישראלי, באחריותו של כל המעסיק עובד זר להקפיד להעסיק אך ורק עובד זר מורשה ובעל היתר.
בין אם מדובר בענף הבנייה או התיירות ובין אם מדובר בענף הסיעוד, באחריות המעסיק עצמו לוודא שהעובד קיבל את כל האישורים הדרושים
ושההיתר לעבודה לא פג ולא הסתיים.

אחריות לתשלום שכר

אחריות נוספת של כל המעסיק עובד זר הנה לשלם לעובד שכר הוגן, בהתאם לשעות עבודתו ולתפקידו.
מובן, שההגדרה של שכר הוגן אינה ברורה מספיק ולכן על המעסיק לפועל בהתאם לחוק בעניין זה.
בין היתר צריך המעסיק לשלם לעובד שכר מינימום לכל הפחות ובנוסף לכך שכר עבור שעות נוספות.
בנוסף יש להעניק חופשה שנתית, יום מנוחה בכל שבוע וכן פיצויים במקרה של פיטורין.

אחריות למגורים

לסיום, יש לציין שעל המעסיק לספק גם מקום מגורים ראוי. מקום זה יכול להיות בבית המעסיק עצמו (מקובל בענף הסיעוד)
אך יכול להיות גם במקום אחר שמותאם למגורים.