מה נדרש כדי להעסיק עובדים זרים בישראל?

העסקת עובדים מומחים בישראל מותרת רק לאחר שהמעסיק השיג עבורם אישור עבודה שעומד בתנאים הנדרשים ורק לאחר שהמומחה קיבל אשרת עבודה מסוג B1, המציינת את מקצוע התעסוקה המאושר. לפי החוק, כדי לקבל אשרת עבודה בישראל מסוג B1, על המומחה לקבל את האשרה עוד לפני שהוא מגיע לארץ, זאת גם כאשר העובד הזר מגיע ממדינה שאזרחיה פטורים מקבלת אשרת כניסה לישראל. ככלל, הנוהל להעסקת עובד זר בארץ נועד להסדיר את:

  • הליך הבקשה של מעסיקים לקבלת היתר העסקת מומחים זרים.
  • הליך הבקשה להארכת היתר העבודה שהתקבל לתקופה נוספת.
  • הליך הבקשה לקבלת אשרת עבודה בישראל לעובדים זרים בהתאם להיתר הרלוונטי על פי חוק.

ההוראות העיקריות בנוהל להעסקת עובד זר בארץ

באופן כללי, כל שינוי בסוג של אשרה, לסוג שלB1, לא יאושר כל עוד המומחה שוהה בארץ. כאשר המעסיק קיבל אישור לעבודת מומחה בישראל, אותו עובד נדרש להיכנס ולצאת מישראל רק מנקודת כניסה אחת – נמל התעופה בן גוריון. ישנם מקרים שבהם המדינה ממנה מגיע העובד הזר מצריכה גם העברת טופס הבקשה לשירותי האבטחה, כדי שאלה יבדקו וימליצו על אישור הבקשה. עובד מומחה, שקיבל אשרת עבודה בישראל במסגרת הליך זה, יוכל לבקש לצרף אליו את בני משפחתו מדרגה ראשונה, בעודו שוהה בישראל.

ישנם גם מקרים החורגים מכללים אלה, כך למשל:

  1. מקצוע שלא דורש השכלה אקדמית.
  2. עובד שהעסקתו אושרה בעקבות התחייבות של המעסיק לשלם לו שכר שהוא לפחות כפול מהשכר הממוצע.
  3. עובד שמגיע לישראל כדי לבצע משימה זמנית לתקופה המוגבלת עד 90 יום. למומחה שכזה לא תהיה אפשרות לצרף אליו את בני משפחתו, ותנאים אלה יצוינו בהיתר ההעסקה שיקבל המעסיק.
  4. עובד זר שמגיע לישראל כדי לבצע עבודה זמנית בלבד, ונדרש לצאת מהמדינה בסיום תקופת האישור.
  5. לא ניתן להאריך את תוקף היתר העסקה מעבר ל-63 חודשים מיום כניסת העובד הזה בפעם הראשונה לישראל עם אשרת עבודה מסוג B1/.

על חובת המעסיק לבטח את העובד הזר

לפי חוק עובדים זרים, המעסיק חייב לבטח את העובד הזר בביטוח רפואי. החוק מציין כי ״על המעסיק להסדיר ביטוח רפואי לעובד הזר אצל מבטח בעל רישיון בתוקף, לכל תקופת עבודת העובד הזר אצלו״. למעשה, העסקה של עובד זר ללא ביטוח רפואי, היא עבירה פלילית.

האם המדינה עלולה לבטל את רישיון העבודה?

לפי החוק, רשות האוכלוסין וההגירה רשאית לבטל את אשרת העבודה שקיבל המומחה, בכפוף לשימוע וזאת במקרים שההליכים הנדרשים לא קוימו כראוי, בהתאם לדרישות החוק. במקרה שהמעסיק מבקש לבצע שינוי מהותי בבקשה שהגיש לקבלת היתר העסקה של העובד הזר, עליו להודיע על כך לגורם הרלוונטי ברשות האוכלוסין וההגירה, תוך 7 ימים ממועד ביצוע השינוי המבוקש.