טפסים חברת הראל – ביטוח תיירים

הראל חברה לביטוח פיתחה את פוליסת Tour & care המבטחת בביטוח רפואי תיירים עד גיל 65.
הפוליסה כוללת כיסוי להוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, בדיקות מעבדה, טיפול חירום בשיניים ועוד.

תמצית הכיסוי הביטוחי

רק התנאים המלאים המפורטים בפוליסה יחייבו את המבטח:

 • סכום ביטוח מקסימלי עד 100,000$
 • הוצאות רפואיות בעת אשפוז בישראל כיסוי בבית חולים ציבורי עד 90 ימים ועד 100,000$
 • הוצאות בישראל שלא בעת אשפוז
 • ביקור רופא כיסוי מלא ע"פ רשימת רופאי ההסכם
 • בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, א.ק.ג., גבסים, תחבושות כיסוי מלא רק ע"פ רשימת מעבדות ההסכם
 • תרופות עד 200$ לתקופת הביטוח רק ע"פ רשימת בתי המרקחת שבהסכם
 • טיפול חירום בשיניים עד 200$ לתקופת הביטוח רק ע"פ רשימת מרפאות השיניים שבהסכם
 • העברת גופה לארץ מוצא עד 5,000$

תקופת ביטוח מרבית:

 • למבוטח עד גיל 49 עד 180 ימי ביטוח עם אפשרות להארכה של עד 180 ימים נוספים.
 • למבוטח מגיל 50 עד גיל 65 עד 90 ימי ביטוח, עם אפשרות להארכות של עד 90 ימים נוספים לכל הארכה, ובסה"כ לא יותר מ-360 ימים מצטברים.

תמצית החריגים

בכל מקרה, רק תנאי הביטוח המלאים, המפורטים בפוליסה, יחייבו את המבטח

לפוליסה תקופת אכשרה של 48 שעות (למעט אירוע תאונתי). הפוליסה לא תכסה:

כל אירוע הקשור/נובע ממצב מחלתי קיים, אירוע שתחילתו לפני תחילת הביטוח או בתקופת האכשרה, איידס, בדיקות תקופתיות, הריון, לידה, טיפת חלב, שימוש בסמים ו/או אלכוהול, תאונות עבודה ו/או תאונות דרכים.

לקבלת שרות רפואי למבוטחים באמצעות ספק שרות קופת חולים כללית יש להתקשר לטלפון: 12222700 או לטלפון 2700*

לקבלת שרות רפואי למבוטחים באמצעות ספק שרות הראל יש להתקשר לטלפון: 1-800-41-44-22

לשאלות נוספות נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת בטלפון: 03-6336730

  לקבלת הצעת מחיר המשתלמת ביותר מלאו פרטים: