חשיבות ביטוח עובדים זרים

ביטוח עובדים זרים

עובדים זרים בישראל המועסקים בכל ענף במשק נדרשים לכיסויים רפואיים מקיפים,
וזאת על מנת להבטיח את הוצאותיהם הרפואיות ואת יכולתם לעבוד ולהתפרנס.
למעשה, ללא ביטוחים אלו יידרש העובד לשלם סכומי עתק עבור הליכים רפואיים,
מאחר שעובדים זרים אינם אזרחים ולא זכאים להסדר של שירותי בריאות ממלכתיים.
מאידך, החוק מחייב את המעסיקים בארץ לרכוש עבורם ביטוח בריאות המכסה את צרכי הבריאות הבסיסיים שלהם.

מה מעניקה פוליסת ביטוח בריאות לעובדים זרים

פוליסת ביטוח בריאות, המכונה גם ביטוח רפואי, נדרשת לספק לעובדים הזרים כיסוי מקיף שדומה
במרכיביו לביטוח הבריאות של אזרחים במדינה. לדוגמא, ביטוח לעובדים זרים מחויב לכסות את המקרים הבאים:

 • כיסוי עלויות תרופות שבסל הבריאות.
 • ביקור וטיפול אצל רופא כללי, רופא משפחה או רופא מומחה בתחומי גינקולוגיה ורפואה פנימית.
 • ביקור בית של רופא הנגיש עשרים וארבע שעות ביממה, ומגיע אל המטופל עד שעתיים מרגע הפניה.
 • כיסוי הוצאות בגין טיפול במכונים והגשת בדיקות למעבדות.
 • במקרי חירום ועם הפנייה של רופא – פינוי באמבולנס ואשפוז בחדר מיון.
 • אשפוז וניתוח בגין הפניית רופא, מצב חירום או הפנייה של חדר מיון, כולל אשפוז חירום פסיכיאטרי לתקופה של עד חודשיים.
 • עובדת מעל לתשעה חודשים או במקרה חירום זכאית לכיסוי הוצאות רפואיות עקב היריון.
 • אופציה לכיסוי הוצאות טיפולי שיניים.

הימנעות מביטוח עובדים זרים

במטרה להגן על זכויותיהם החוק מחייב בביטוח כל מעסיק של עובד זר, חוקי ואף לא חוקי,
במשרה מלאה או חלקית. מעסיק שיתגלה כי לא ביטח את עובדו יועמד לדין פלילי, יחויב בקנסות כבדים,
בתביעות לתשלום ההוצאות הרפואיות של העובד, ולעתים אף יישלח למאסר.

חשיבות ביטוח רפואי במקרים של אבדן כושר עבודה

עובדים זרים באים לישראל על מנת לפרנס את עצמם ואת משפחותיהם שהותירו מאחוריהם בארץ מוצאם.
לכן, במידה שעובד זר אינו מסוגל להמשיך לעבוד, בין אם לצמיתות או לתקופה שמעל שלושה חודשים,
הוא יידרש לשוב לארצו. ביטוח עובדים זרים דואג לכסות את הוצאות השיבה למדינת המוצא.
כמו כן, במקרה של נכות צמיתה או פטירת העובד, יהיה כיסוי ביטוחי עבורו וכן על הוצאות בגין העברת גופה.

ביטוח לאומי לעובדים זרים

חשוב לדעת כי מלבד ביטוח מעסיק זכאים עובדים זרים גם לתנאים סוציאליים מהמוסד לביטוח לאומי,
שאף הם יוסדרו על ידי המעסיק. זכויות אלו כוללות בין היתר :

 • ביטוח מפני פגיעות ותאונות במקום העבודה, שמכסה על הוצאות רפואיות ומעניק גם פיצוי כספי לעובד.
 • ביטוח בגין פירוק או פשיטת רגל של העסק בו מועסק העובד הזר.
 • תשלום שכר עובד שלא סופק על ידי המעביד.
 • הפרשות לקופות גמל הקבועות בחוק.
 • מענק לידה והוצאות אשפוז בגין הלידה.
 • תשלום קצבת ילדים של עובדים זרים.