זכויות עובדים זרים ברפואה

בשנים האחרונות בכלל ובשנה האחרונה- ביתר שאת- בפרט, עולה סוגיית זכויות העובדים בעיקר על דרך השלילה, דרך העצב ודרך האסון.
העדר פיקוח והעדר אכפתיות גורמים לנפילות של עובדים זרים מפיגומי בתים בשלבי בנייה.
ידוע זה מכבר כי מספר המפקחים זעום, כמעט אפסי, בהינתן מאות אתרי בנייה שבהם מועסקים, בין השאר ואולי בעיקר, עובדים זרים.
מעט טוב יותר הוא מצבם של עובדים זרים המועסקים בחקלאות, אף כי לא תמיד ולא בהכרח.

מעסיקיהם של עובדים זרים רבים מנצלים אותם באופן מביש ומחפיר, אבל נזקי ניצול בתחום הבריאות והרפואה עלול להיות קטלני ייכתב מפורשות: עובדים זרים זכאים לביטוח בריאות בסיסי. חובת הביטוח חלה על המעסיק.

זכאות עובדים זרים ברפואה                                   

כעיקרון זכאים עובדים זרים לכל השירותים הכלולים בסל הבריאות, לרבות חיסונים, אשפוז פסיכיאטרי,
בדיקות מי שפיר לנשים המצויות בתחילת ההיריון, תרופות הכלולות בסל התרופות.

על מנת להסיר ספק מוחרגים ממסגרת זכויות עובדים זרים ברפואה בדיקות גנטיות, שירותים פסיכולוגיים,
שירותי סיעוד בכלל ואשפוז סיעודי בפרט, טיפולים באין אונות ועוד.

מאחר שעובדים זרים מועסקים, בין  השאר, בבניין ובעבודות שבהן הם עלולים להיחשף לסכנות שונות חשוב לציין, כי מי מהעובדים הזרים שהוכרו כנפגעי עבודה זכאים לקבל טיפולים רפואיים, בכפוף לאישור בכתב של המעסיק שיישלח לביטוח הלאומי שהפגיעה אירעה במקום העבודה ובמהלכה.

יצוין, כי בהינתן צורך להטיס עובד זר מישראל בשל מצבו הרפואי, יממן הביטוח את הטסתו והוצאות מלווה, במקרים שבהם מתחייב ונדרש ליווי.

זכויות עובדים זרים ברפואה מגובים ומכוסים בתקנות מחייבות אולם בשל הקושי לאכוף אותם
ומאחר שעובדים זרים רבים כלל אינם מודעים לכך שיש להם זכויות רפואיות, יש בכך פתח לניצול ולעתים אף יש מקרים של
רשלנות רפואית בקרב אוכלוסיה זו, עליהם לצערנו אף אחד לא נותן את הדין כיוון שאין פיקוח ראוי.

בעיקרון, זכויות עובדים זרים ברפואה כמוהן כזכויות של כל אדם עובד בישראל אבל מדובר בקבוצה חלשה,
בלתי הומוגנית, חסרת ייצוג, המועדת לניצול, אשר מנוצלת ומקופחת לא רק בנושא הזכויות הרפואיות אלא גם בנושאים חשובים ביותר
כגון שכר, תנאי מגורים ומחיה ועוד.

היחס לזר החי בתוך החברה הוא מן המפורסמות. הדרתם של עובדים זרים מהזכויות המגיעות להן משקפת מתכונת רווחת
של העסקה פוגענית שממנה נפגעות אוכלוסיות מוחלשות נוספות בחברה.

נציגי ארגונים שונים הנאבקים למען מימוש ומיצוי זכויות עובדים זרים עושים עבודה מוערכת ומבורכת, חשובה מאין כמוה.

לצערנו, עובדים זרים לא מעטים נפגעים במקומות עבודה שונים וספק אם הם זוכים לטיפול רפואי נאות, כפי שהם ראויים לו.
ספק האם יש אוזן קשבת מצד מעסיקים לתלונות עובדים זרים המועסקים על ידם שהנושא שלהם הוא בריאותי- תלונות אל כאבים לדוגמה, או, שבראייתם ככוח עבודה זול "מותר" לכאורה להתעלם מהם, לא להתחשב בהם ולא לראותם כבני אדם שיש להם גם צרכים, חולשות, כאבים ובעיקר- זכויות.