העסקת עובדים זרים לחולים סיעודיים

חולה סיעודי הזקוק לשירותי סיעוד צמודים רשאי להעסיק עובד זר כחוק. אך יש לשים לב לכמה דברים. ראשית, ההעסקה הזאת מותרת על בסיס היתר להעסקת עובד זר. שנית, העובד הזר זכאי לתנאי עבודה ומגורים מסוימים, שעל המעסיק לספק. שלישית, מי שלא יספק את התנאים הללו למעשה נוהג בצורה לא חוקית ולכך יש השלכות בדמות קנסות גבוהים. נרחיב על דברים אלה במאמר שלפניכם. 

העסקת עובדים זרים על סמך חוזה 

הגשתם תביעת ביטוח סיעודי ומגיע לכם או להוריכם עובד זר? זכרו שהעסקת עובד זר דינה ככל העסקה של עובד בישראל. כלומר, בין הצדדים צריך להיחתם חוזה מסודר וברור. החוזה על פי רוב ינוסח בשפת האם של העובד או בשפה אחרת שאותה הוא יכול להבין. 

העסקת עובדים זרים וזכותם למגורים 

במרבית המקרים צפויים לשכן את העובד הסיעודי בביתו של החולה הסיעודי (ביתכם או בית הוריכם המבוגרים). כמעסיקים, מוטלת עליכם החובה לספק תנאי מגורים אנושיים, ראויים ומתאימים. לכך יש לדאוג גם אם העובד מתגורר מחוץ לבית או ביחידת דיור נפרדת. תנאי המגורים כוללים מרחב מספק, אמצעי חימום, אוורור נאות, ארון, מקרר, מכונת כביסה ועוד. אמצעים מסוימים יכולים להיות משותפים, כך לשמש מקרר או מכונת כביסה המשמשים את החולה הסיעודי ואת העובד הזר גם יחד. למעסיק מותר לבקש החזר כקבוע בחוק, עבור חלק מהוצאות המגורים (ניכויים חלקיים מהשכר). סכום הניכוי לא יעלה על הקבוע בחוק ובהתאם למקום המגורים.

העסקת עובדים זרים והחובה לבטחם 

ישראלים רבים רוכשים לעצמם ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי ו/או ביטוח חיים. אך יש לזכור כי כל אזרח ישראלי זכאי על פי חוק בריאות ממלכתי גם לשירותי בריאות ענפים. לעומת זאת, עובד זר לחולה סיעודי איננו זכאי לכיסוי של סל בריאות, בדומה לאזרח. המחוקק הישראלי הטיל על המעסיק של כל עובד זר לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים. איך עושים את זה? פונים לחברת ביטוח או לסוכן ביטוח ורוכשים ביטוח רפואי לעובדים זרים. זוהי ללא ספק חובה מוסרית חשובה, אך כיום זוהי גם חובה חוקית. את עלות הביטוח משלם המעסיק, לעיתים עם השתתפות של העובד הזר. הביטוח עובר חיתום כמקובל, אך בשונה מביטוחי בריאות הניתנים לאזרחי ישראל, כניסת הביטוח לתוקף הינה מידית (מרגע אישור חברת הביטוח). שירותי בריאות שוטפים תחת הביטוח התקף ניתנים על ידי קופת חולים ישראלית, כיום שירותי בריאות כללית.

רק בזכות ביטוח זה מקבל העובד הזר לפי הצורך ייעוץ רפואי, טיפולי שגרה או חירום, מרשמים לתרופות, אשפוז לפי הצורך ועוד. פרטים נוספים בנושא אפשר לקבל לפני או בעת רכישת פוליסה כחוק. חשוב לציין כי כיסוי הוצאות רפואיות במקרים מסומים עשוי להגיע מגורמים אחרים, כגון המוסד לביטוח לאומי (למשל כאשר העובד הוכר כנפגע עבודה).