הסיכון בהעסקת עובד זר ללא ביטוח

העסקת עובדים זרים ללא ביטוח

הסיכון בהעסקת עובד זר ללא ביטוח

הגירת עבודה היא קונספט נפוץ מאוד בימינו, וגם בישראל מועסקים כחוק כמה מאות אלפי עובדים זרים. לצד העובדים באופן חוקי ישנם גם רבים שעובדים באופן לא חוקי וזאת למרות שהעסקת עובד שאינו ישראלי ללא ההיתרים המתאימים הנה עבירה פלילית שעלולה להוביל גם למעצר.

כך או כך, עובד זר זקוק לביטוח בריאות, והמעסיק הוא זה אשר מחויב עפ"י חוק לדאוג עבורו לביטוח עובדים זרים הולם.
חשוב להדגיש כי גם אי רכישת ביטוח בריאות הינה עבירה פלילית, וגם במקרה כזה אתם עלולים למצוא עצמכם מחפשים עורך דין מעצרים על-מנת להימנע מעגמת נפש של ממש .

מי משלם עבור ביטוח בריאות לעובד זר ומה הסיכון בהעסקת עובד זר ללא ביטוח ?

בשנת 2011 נכנס לתוקף צו מיוחד שכאמור מטיל את חובת הדאגה לביטוח בריאות לעובד זר על המעסיקים,
ואך טבעי הוא כך יהיה שהרי שליטתם של העובדים הזרים בעברית מוגבלת וברוב המקרים הם אינם יכולים לדאוג לעצמם ללא עזרת המעסיק.

חשוב להדגיש כי העסקת עובד זר באופן לא חוקי לא פוטרת את המעסיק מרכישת ביטוח בריאות – מי שלא יעשה כן בעצם עובר על החוק פעמיים וגם עו"ד מעצרים מנוסה עלול שלא להצליח לסייע בידו.

יחד עם זאת, את התשלום עבור הפוליסה המעסיק אינו מחויב לשלם מכיסו את מלוא עלות הביטוח והוא רשאי לנכות חלק ממנה מהשכר של העובד
בתחום הסיעוד עד מחצית התשלום לחברת הביטוח ובענפים אחרים עד שליש מהתשלום הנ"ל, כשבכל מקרה נכון ל-2016 הסכום המרבי אותו ניתן לנכות מהמשכורת הוא 125 ₪.

מה פוליסת הביטוח כוללת ?

פוליסות ביטוח לעובדים זרים כוללות רפואה ראשונית (כלומר ביקורים אצל רופא משפחה),
ביקורים בחדר מיון או בתי חולים, בדיקות מעבדה, חיסונים, אבחונים, בדיקות הדמיה, פינוי באמבולנס במידת הצורך, ניתוחים הכרחיים ועוד.

הפוליסה אינה מכסה תאונות דרכים או שירותים פסיכולוגיים, אלא אם כן ישנה בקשה מיוחדת לכלול מרכיבים אלה.

עוד חשוב להדגיש כי במקרה של תאונת עבודה, לא מופעלת פוליסת הביטוח אלא המוסד לביטוח לאומי הוא זה שמממן טיפולים נדרשים אם ישנם.