ביטוח פונדקאיות זרות – למה חשוב לשים לב?

זוגות אשר אינם מצליחים להביא ילדים לעולם בדרך הטבעית, יכולים לממש את ההורות שלהם באמצעות פונדקאית. יחד עם זאת, כדי לצאת לדרך, הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים מטעם משרד הבריאות קבעה שההורים המיועדים מחויבים לרכוש ביטוח חיים לאשה הנושאת את תינוקם. 

תקופת הזכאות חלה מיום חתימת ההסכם עם ההורים המיועדים ועד סיומו, או עד ששה חודשים לאחר הלידה.

כיצד מממשים את הזכות?

הליך פונדקאות בישראל כולל שלבים רבים, אחד מהם הוא לפנות יחד עם האם הפונדקאית לסוכן ביטוח לצורך קבלת הצעת מחיר לביטוח מתאים. סוכן הביטוח יסביר להורים ולאם הפונדקאית על התשלום ועל הסעיפים השונים בביטוח החיים, כדי שבמסגרת ההסכם ביניהם יכללו גם פרטים על תשלומי דמי הביטוח. 

לאחר הפגישה עם סוכן הביטוח וכדי להמשיך הלאה בתהליך יהיה על ההורים והאם הפונדקאית להמציא אישור מסוכן הביטוח על כך שקיבלו הסבר לגבי ביטוח חיים (טופס 10), הסכם זה מפרט את כל הנושאים שדובר עליהם בפגישה וכולל חתימות של האם הפונדקאית וסוכן הביטוח. 

במידה והסכם הפונדקאות אושר, הצדדים יוכלו לפנות לסוכן הביטוח כדי לרכוש את פוליסת הביטוח עבור האם הנושאת. 

אילו מרכיבים פוליסת הביטוח צריכה לכלול?

פוליסת הביטוח לאם פונדקאית צריכה לכלול את המרכיבים הבאים:

  • ביטוח חיים – פיצוי בסך 500,000 ₪ שניתן במקרה של פטירה. 
  • ביטוח למקרי נכות – פיצוי בסך 400,000 ₪ שניתן במקרה של נכות שנגרמה מתאונה.
  • ביטוח למקרה של מחלה קשה – פיצוי בסך 200,000 ₪ שיינתן במידה ותתגלה אחת מהמחלות הקשת שמוגדרת בפוליסה.
  • ביטוח אובדן כושר עבודה – פיצוי בסכום של עד 2,500 ₪ בחודש, אם האם לא עובדת. במידה ועובדת, סכום הפיצוי יחושב על פי הכנסתה. פיצוי זה יינתן במקרה של אובדן כושר עבודה וצריך לכלול תוספת מיוחדת במקרה של שמירת הריון.

דברים נוספים שצריך לדעת

המטרה מאחורי הביטוח היא להבטיח שהאם הפונדקאית תהיה מכוסה מפני כל מקרה של פגיעה, אובדן כושר עבודה או נכות שיגרמו לה בשל נשיאת ההריון. התשלום עבור פוליסת הביטוח יבוצע על ידי ההורים המיועדים ולא על ידי האם הפונדקאית, כאשר את התשלום הראשון יש להעביר עוד לפני מועד החתימה על ההסכם הסופי. 

יש לוודא שהפוליסה עומדת בכל התנאים כפי שנקבעו על ידי משרד הבריאות ובהתאם לסכומים המבוקשים. כמו כן מומלץ לבחור בחברת ביטוח בעלת ניסיון בתחום הפונדקאות בישראל, כך שתוכל לסייע לכל הצדדים להרכיב את הפוליסה המתאימה ביותר.