טפסי חברת מנורה – ביטוח תיירים

מנורה חברה לביטוח פיתחה את פוליסת TOP לתייר, המבטחת בביטוח רפואי תיירים עד גיל 65.
תמצית הכיסוי הביטוחי (רק התנאים המלאים המפורטים בפוליסה יחייבו את המבטח):*   הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית החולים
*   הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז
*   ניתוחים בארץ ע"פ מכוני הסדר
*   תרופות שבסל הבריאות
*   טיפולי חירום בשיניים עד לסך 500$ לתקופת הביטוחהוצאות מיוחדות
     (רק התנאים המלאים המפורטים בפוליסה יחייבו את המבוטח):

 

*   מימון הוצאות העברת המבוטח באמבולנס ממקום האירוע לבית חולים
*   הטסה רפואית מימון כרטיס טיסה עבור המבוטח בעקבות מקרה ביטוח המחייב הטסה עד תקרה של 10,000$
*   הוצאות מלווים כיסוי הוצאות טיסה ושהייה (עד 5 ימים) של מלווה אחד למבוטח.
לקטין יכוסו שני מלווים עד לתקרה של 100$ ליום למלווה ועד 150$ ליום לשני מלווים.
*   הטסת גופה במקרה של מוות
*   ביקור בבית המבוטח 24 שעות ביממה בטלפון: 507* / 1-700-507-507

לקבלת שרות רפואי יש להתקשר לטלפון: 507* / 1-700-507-507

לשאלות נוספות נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת בטלפון: 03-6336730

    לקבלת הצעת מחיר המשתלמת ביותר מלאו פרטים: